T: 2310456452, F: 2310456453

…URBAN CONTROL

Πιστοποίηση Ακινήτου

Οι Μηχανικοί της AkroTeam, πραγματοποιώντας τοπογραφική και πολεοδομική έρευνα, σας πιστοποιούν την κατάσταση του ακινήτου μετά την Έρευνα ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ.

ΤΟ ΑΡΧΕΙΟ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΠΟΥ ΠΑΡΑΛΑΜΒΑΝΟΥΜΕ ΑΠΟ ΤΟΝ ΙΔΙΟΚΤΗΤΗ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ Ή ΜΕΣΩ ΤΗΣ HellenicPROM, ΠΕΡΙΜΑΜΒΑΝΕΙ…

 • Συμβόλαια
 • Οικοδομικές Άδειες
 • Τοπογραφικά
 • Σχέδια Ακινήτου

Βήμα 1. Προχωρούμε σε…

 • να αποκτήσουμε επικυρωμένα συμβόλαια
 • να αποκτήσουμε επικυρωμένες Άδειες
 • να αποκτήσουμε επικυρωμένα Σχέδια
 • να τοπογραφήσουμε το πεδίο
 • να διενεργήσουμε αυτοψία
 • να φωτογραφήσουμε το οίκημα
 • να αποτυπώσουμε τους χώρους
 • να σχεδιάσουμε το σύγχρονο Τοπογραφικό Διάγραμμα
 • να σχεδιάσουμε τις αποτυπώσεις
 • να συγκρίνουμε με τα περιγραφόμενα των συμβολαίων
 • να συγκρίνουμε με τα σχέδια αδειών
 • μετρητικών στοιχείων υφισταμένων οικημάτων με αυτά των συμβολαίων
 • μετρητικών στοιχείων πραγματοποιηθείσης Τοπογραφίας με αυτά προηγούμενων Τοπογραφικών Διαγραμμάτων
 • μετρητικών στοιχείων υφισταμένων οικημάτων με αυτά των υφιστάμενων Αδειών

Βήμα 2. Σύνταξη Εκθέσεων…

1Έκθεση για το ΟΙΚΟΠΕΔΟ με…

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ τοπογραφικής έρευνας και ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ για αποκατάσταση πιθανών διαφορών που εντοπίσθηκαν μεταξύ συμβολαίων, προϋπαρχόντων τοπογραφικών διαγραμμάτων και της Τοπογραφικής Αποτύπωσης που ενεργήθηκε.

2Έκθεση για το ΟΙΚΗΜΑ με…

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ  σύγκρισης εγκεκριμένων με πραγματοποιηθέντα και ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ  για αποκατάσταση πιθανών διαφορών που εντοπίσθηκαν μεταξύ σχεδίων αδειών που εκδόθηκαν και πραγματικής κατάστασης που επιβεβαιώθηκε με την εργασία μας.

***Όταν λείπουν παντελώς στοιχεία, προτείνονται τρόποι ανασύστασης, αν υπάρχουν φυσικά.

Βήμα 3. Η απόφαση του ιδιοκτήτη…

ο Ιδιοκτήτης, γνώστης πλέον της εικόνας του ακινήτου,  μελετώντας τις εκθέσεις αποφασίζει για…

 • την επιλογή λύσεων από τις προτεινόμενες αν είναι πάνω από μία
 • τον προγραμματισμό των εργασιών
 • την ανάθεση υλοποίησης των αποφάσεων
 • νέων νομοθετικών ρυθμίσεων που βρίσκονται σε εξέλιξη
 • υφισταμένων προθεσμιών από την υφιστάμενη νομοθεσία
 • προσωπικών ή άλλων λόγων

Βήμα 4. Η υλοποίηση των προτάσεων…

Με την ανάθεση υλοποίησης από τον Ιδιοκτήτη προχωρούμε σε…

 • Οριοθέτηση της ιδιοκτησίας, αν δεν υπάρχει
 • Αποκαθιστούμε τις πιθανές υπερβάσεις πολεοδομικής νομοθεσίας
 • Εκδίδουμε το Πιστοποιητικό Ενεργειακής απόδοσης του Οικήματος, ισχύει για 10 χρόνια
 • Εκδίδουμε την Ηλεκτρονική Ταυτότητα Ακινήτου, εφόσον είναι ενεργοποιημένο το σύστημα

…και έτσι κλείνει ο κύκλος παρέμβασης των Μηχανικών της AkroTeam.


Στην πορεία αυτή πιθανόν να χρειασθεί σύμπραξη αρμοδιοτήτων πλην αυτή των Μηχανικών, οπότε προσφεύγουμε στην ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΣΤΗΡΙΞΗ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ, της εξειδικευμένης στα ακίνητα HellenicPROM, της οποίας είμαστε μέλος, και καλύπτει ΟΛΕΣ τις υπηρεσίες… ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ & ΤΕΧΝΙΚΕΣ • ΝΟΜΙΚΕΣ • ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΙΚΕΣ • ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΕΣ • ΤΡΑΠΕΖΙΚΕΣ.

Μας διευκολύνει αφάνταστα η HellenicPROM, διότι εξασφαλίζουμε ΕΓΚΥΡΟΤΗΤΑ και ΤΑΧΥΤΗΤΑ,  σε φιλικό περιβάλλον.

HellenicPROM • Hellenic support & maintenance PROPERTY Management
ENGINEERING & TECHNICAL • LEGAL • NOTARY • TAX • FINANCE services

• FileBank •ΑΣΦΑΛΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΦΥΛΑΞΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΑΚΙΝΗΤΟΥ• FileBank •

Είναι καλή η λύση της HellenicPROM για εσάς, τον ιδιοκτήτη του Ακινήτου διότι…

 • Απεμπλέκεστε από τις πολλαπλές συναλλαγές με άτομα διαφορετικών αρμοδιοτήτων.
 • Εξασφαλίζετε οικονομικότερες υπηρεσίες χωρίς προσωπικό χρόνο και κόπο.
 • Ενημερώνεστε κεντρικά από μία μόνο Υπηρεσία -HellenicPROM- για την οποιαδήποτε εξέλιξη του Φακέλου σας.
 • Διευκολύνεστε για τη πληροφόρησή σας γνωρίζοντας μία μόνο Υπηρεσία -HellenicPROM-  και τον συντονιστή της, Κωνσταντίνο ΧΑΛΜΟΥΚΗ. Αν το απαιτεί η εξέλιξη της υπόθεσης, θα γνωρίσετε και τους συνεργάτες που ασχολούνται με την υπόθεσή σας.

Από το σημείο αυτό η AkroTeam θα σας ενημερώνει για την Ιδιοκτησία σας, συστηματικά και στο μέτρο του δυνατού, ώστε να γνωρίζεται τις εξελίξεις και να μην αιφνιδιάζεστε με προθεσμίες που τίθενται και συνήθως τις ανακαλύπτουμε από τα πρόστιμα που χρεώνονται σε ανύποπτο χρόνο.

Τηλεφωνήστε μας…

…σας ενημερώνουμε πρόθυμα.

HellenicPROM • ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΤΗΡΙΞΗΣ, ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ •