T: 2310456452, F: 2310456453

ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΕΙΣ & ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ

Δημιουργούμε το νέο σας οικιακό και επαγγελματικό περιβάλλον.

Εργαζόμαστε για να εξασφαλίζετε…

 • Αποτέλεσμα που θα ξεπερνά τις προσδοκίες του Ιδιοκτήτη
 • Προσωπική καθημερινή επίβλεψη των Μηχανικών της AkroTeam
 • Παροχή υπηρεσιών υψηλού επιπέδου σε κάθε μας έργο
 • Εύστοχες επιλογές και χρήση επώνυμων υλικών άριστης ποιότητας
 • Σωστή εφαρμογή των Υλικών
 • Έμπειρα και πλήρως καταρτισμένα συνεργεία

Ανακαινίσεις – Αναπαλαιώσεις 

…σε 4 κινήσεις… (Αναπαλαιώσεις σε 14! …και βάλε…)

 • Μετά το κάλεσμά σας βρισκόμαστε στο χώρο σας και τον αποτυπώνουμε. 
 • Για χώρους μεγαλύτερους των 50 m2, θα μας βοηθούσε αν είχατε ήδη την κάτοψη. 
 • Εντοπίζουμε τα προβλήματα και συζητάμε τις σκέψεις σας.
 • Στο Γραφείο σχεδιάζεται ο χώρος.
 • Παρουσιάζονται οι ολοκληρωμένες εναλλακτικές προτάσεις. 
 • Η επεξεργασία έγινε βάσει των επιθυμιών σας του πρώτου ραντεβού.
 • Αφού συμφωνήσετε με την σχεδιαστική πρόταση, κοστολογούμε το Έργο. 
 • Σας παραδίδουμε την σχετική προσφορά. 
 • Εφόσον γίνει δεκτή προχωράμε πλέον στην υπογραφή του σχετικού συμφωνητικού.
 • Εκδίδονται τα σχετικά δικαιολογητικά.
 • Το Έργο αρχίζει και τελειώνει στις συμφωνηθείσες ημερομηνίες. 
 • Προϋπόθεση… δεν υπάρχουν παρεμβάσεις αλλαγών στην πορεία.
Η Ψυχολογία των Χρωμάτων

Εργαζόμαστε και φροντίζουμε…

Τον Αρχιτεκτονικό Σχεδιασμό & Αισθητική…
Την σχέση Ποιότητας – Τιμής…
Το Χρονοδιάγραμμα…
Την Εργονομία…

Επισκευές Κτιρίων – Ανακατασκευές

Επεμβαίνουμε και επισκευάζουμε…

 • Δώματα
 • Στέγες
 • Ρηγματώσεις τοίχων και σοβάδων
 • Υδραυλικές  Εγκαταστάσεις
 • Ηλεκτρολογικές Εγκαταστάσεις
 • Ενισχύουμε το φέροντα οργανισμό των κτιρίων

σε 4 κινήσεις…

 • Μετά το κάλεσμά σας βρισκόμαστε στο χώρο σας.
 • Εντοπίζουμε τα προβλήματα και συζητάμε τις σκέψεις σας.
 • Προτείνονται λύσεις και παρουσιάζονται οι εναλλακτικές προτάσεις.
 • Όλα με βάση τις επιθυμίες που μας εκφράσατε στο πρώτο ραντεβού.
 • Αφού συμφωνήσετε με την λύση, κοστολογούμε το Έργο.
 • Σας παραδίδουμε την σχετική προσφορά.
 • Εφόσον γίνει δεκτή προχωράμε πλέον στην υπογραφή του σχετικού συμφωνητικού.
 • Εκδίδονται τα σχετικά δικαιολογητικά.
 • Το Έργο αρχίζει και τελειώνει στις συμφωνηθείσες ημερομηνίες.
 • Προϋπόθεση… δεν υπάρχουν παρεμβάσεις αλλαγών στην πορεία.

Δώματα – Ταράτσες

Το δώμα να προσφέρει μια καλή προστασία έναντι της εισροής νερού στην κατασκευή σε βάθος χρόνου.

Τα δώματα, που κατασκευάζονται χωρίς την προστασία στεγανοποιητικών μεμβρανών, εκτίθενται στην επίδραση φυσικών, χημικών και μηχανικών καταπονήσεων.
Η απουσία θερμικής μόνωσης πάνω από την στεγανοποιητική μεμβράνη οδηγεί σε έντονες θερμοκρασιακές διακυμάνσεις που έχουν σημαντικές επιπτώσεις στην ανθεκτικότητα και των πιο προηγμένων στεγανοποιητικών υλικών.
Για την αποκατάσταση (επισκευή) ενός δώματος η πλέον συνιστώμενη επιλογή δεν είναι άλλη από την εφαρμογή ενός από τα προτεινόμενα συστήματα Αντεστραμμένης Στέγης.

Το είδος της αποκατάστασης ή αναβάθμισης και η απόφαση για επισκευή επιλέγεται σε σχέση με…

 • Την ύπαρξη διαρροής νερού από το δώμα
 • Την επάρκεια της υφιστάμενης θερμομόνωσης στο δώμα
 • Την ύπαρξη κατάλληλης κλίσης της επιφάνειας ώστε να εξασφαλίζει την απορροή του νερού
 • Το είδος χρήσης του δώματος (βατό, έντονη κυκλοφορία, κ.λ.π.)

Αναγκαία βήματα πριν από τις εργασίες…
Σχεδιασμός εργασιών – Επισημάνσεις…

Ελέγχουμε προσεκτικά
Εντοπίζουμε μελλοντικές χρήσεις
Ελέγχουμε την στατική επάρκεια
Συμβουλές επιπλέον ειδικών επιστημόνων
Για απλές επισκευές
Αναβαθμίζουμε την θερμομόνωση
Προσέχουμε τις κλίσεις της στέγης
Όταν κατασκευάζουμε roof garden

Στέγες Ξύλινες ή Μεταλλικές

Επισκευάζοντας μια στέγη, ανεξάρτητα από τους λόγους για τους οποίους το κάνουμε, είναι σχεδόν υποχρεωτική η αντικατάσταση ή αναβάθμιση της θερμομόνωσης. Η ξύλινη στέγη μπορεί να επισκευασθεί είτε αντικαθιστώντας ξύλα και όλα ή λίγα από τα στρώματα μόνωσης. Η μεταλλική στέγη ανάλογα με την περίπτωση.

Ανάγκη αλλαγής θερμομόνωσης έχουμε όταν…

 • Δεν υπάρχει διαφορά θερμοκρασίας μέσα με το έξω του σπιτιού είτε χειμώνα είτε καλοκαίρι
 • Όταν έχουμε μεγάλη κατανάλωση καυσίμου το χειμώνα.

Δεδομένου ότι η στέγη αποτελεί μια μεγάλη επιφάνεια που έρχεται σε επαφή με την εξωτερική θερμοκρασία, η ποιότητά της παίζει καθοριστικό ρόλο στην παροχή ενός άνετου χώρου διαμονής.

Εάν συμβαίνει ένα από τα δύο επόμενα, δεν έχουμε καλά μονωμένη στέγη…

Έχουμε ζέστη το καλοκαίρι και κρύο το χειμώνα
Αισθανόμαστε ρεύματα αέρα & αλλαγές θερμοκρασίας

Ρηγματώσεις Τοίχων και Σοβάδων

Τα υλικά που θα χρησιμοποιηθούν για την επιδιόρθωση των ρωγμών πρέπει να έχουν τις ακόλουθες ιδιότητες:

 • Καλή πρόσφυση στους πλίνθους και στο σκυρόδεμα
 • Καλή εργασιμότητα για το ευκολότερο γέμισμα των ρωγμών
 • Μειωμένη συρρίκνωση πήξεως, ώστε να μη ρηγματώνουν κατά τη σκλήρυνσή τους

Για αποκατάσταση των ρωγμών τα υλικά που χρησιμοποιούνται είναι ρητινούχο τσιμεντοκονίαμα και ταχύπηκτο επισκευαστικό τσιμεντοκονίαμα, σε περίπτωση που απαιτείται ταχύτητα εργασιών

Για αποκατάσταση του σοβά τα υλικά που χρησιμοποιούνται είναι το έτοιμο κονίαμα ενισχυμένο με την οικοδομική ρητίνη ή το ταχύπηκτο κονίαμα ενισχυμένο με την οικοδομική ρητίνη, σε περίπτωση που απαιτείται ταχύτητα εργασιών και η προς αποκατάσταση επιφάνεια είναι μικρή.

Ενισχύουμε το φέροντα οργανισμό των κτιρίων.

Η AkroTeam διαθέτει Τεχνογνωσία αλλά όχι τον κατάλληλο εξοπλισμό για τέτοιου είδους επεμβάσεις. Εδώ αρχίζει η συνεργασία με την εταιρεία ΒΥΤΙΝΙΩΤΗΣ GUNITE, του φίλου και συμφοιτητή του Κώστα Χαλμούκη, τον Θανάση Βυτινιώτη που διαθέτει πείρα και εξοπλισμό για αντίστοιχα Έργα.

Περισσότερα για…

Μελετούμε • Κατασκευάζουμε • Στηρίζουμε

No blog posts were found for the category selected.

 

HellenicPROM • ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΤΗΡΙΞΗΣ, ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ •