T: 2310456452, F: 2310456453

ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΣΗ ΑΥΘΑΙΡΕΤΩΝ

Μελετούμε τα κτίσματα και αποκαθιστούμε την νομιμότητα

Αυθαίρετη κατασκευή είναι κάθε κατασκευή για την οποία δεν εκδόθηκε η Άδεια Δόμησης ή Έγκριση Εργασιών Μικρής Κλίμακας που προβλέπεται στα άρθρο 4 και 5 του ΝΟΚ/2012.

Τακτοποίηση Αυθαιρέτων

Για την ιστορία…

Στην Ελλάδα έχουμε δημιουργήσει παράδοση στην αυθαιρεσία. Για να καταλήξουμε αν φταίει το κράτος ή ο πολίτης, πρέπει πρώτα να καταλήξουμε για το αν έκανε η κότα το αβγό ή το αβγό την κότα. Έτσι έχουμε και πολλούς νόμους για την πάταξή της. Κάθε νόμος νομιμοποιούσε τα αυθαίρετα που έγιναν μέχρι την έκδοσή του και φυσικά ότι περίσσευε από τον προηγούμενο. Το γεγονός αυτό δημιούργησε και την κυλιόμενη αντίληψη του… χτίσε αυθαίρετο, δε βαριέσαι, κάποια στιγμή κάτι θα γίνει και γι’ αυτό.

Κατά καιρούς έχουν γίνει αρκετές προσπάθειες πάταξής της με κυριότερες προσπάθειες αυτές των κάτωθι νόμων:

Είναι ο Νόμος που ισχύει σήμερα. Καλύπτει το μέγιστο των περιπτώσεων και αποτελεί την τελευταία δυνατότητα εναρμόνισης των ιδιοκτησιών με την τάξη. Άλλωστε αλλάζει ριζικά πλέον το τοπίο της Ιδιοκτησίας. Κτηματολόγια, Ηλεκτρονικές καταγραφές, Περιουσιολόγιο, ενεργοποιημένο “TAXIS”, ηλεκτρονική διασταύρωση στοιχείων.
Η πολιτεία δίνει την ευκαιρία μεν, γίνεται πολύ αυστηρή δε περαιτέρω με ποινές απαγορευτικές “ωχαδελφισμού”. Δεν θα μπορεί να γίνει πλέον καμία μεταβίβαση η σύσταση εμπράγματος δικαιώματος σε ακίνητο που έχει αυθαιρεσίες.
Την νομιμότητα βεβαιώνει ιδιώτης Μηχανικός πριν από κάθε πράξη και λογοδοτεί στον αμέσως επόμενο ιδιοκτήτη.

…Μη σκέφτεσθε πονηρά. Θα ψάξετε πολύ να βρείτε τον συνάδελφο που θα υπογράφει ότι λάχει. Οι ποινές χρηματικών προστίμων είναι τεράστιες και η αφαίρεση διπλώματος προ των πυλών. Είναι λοιπόν ευκαιρία να τακτοποιήσετε το κάθε σας ακίνητο, μην αδιαφορείτε

Ο Νόμος 4014/2011 προσπάθησε να καλύψει τις αδυναμίες των προηγουμένων αλλά εν τέλει κρίθηκε αντισυνταγματικός, αντικαταστάθηκε και συμπληρώθηκε από τον επόμενο.

  • Με τον νόμο 3843/10 ρυθμίζονταν ότι υπερβάσεις δόμησης και αλλαγής χρήσης υπήρχαν εντός του περιγράμματος του εγκεκριμένου όγκου του υπό μελέτη κτιρίου. το οποίο θα έπρεπε να έχει ανεγερθεί με άδεια που είχε εκδοθεί ή αναθεωρηθεί μέχρι τις 2.7.2009.

Με τον νόμο 3843/10…

  • Δεν ρυθμίζονταν καμία παράβαση έξω από τον εγκεκριμένο όγκο, όπως δώματα, κλεισμένα μπαλκόνια, πέργκολες, κατασκευές στο δώμα, στην πρασιά κλπ (τα οποία βρίσκονταν εκτός του ιδεατού στερεού και του νομίμου ύψους του κτιρίου).
  • Δεν υπάγονταν στη ρύθμιση χώροι κύριας χρήσης, οι οποίοι είχαν αυθαίρετα αλλάξει τη χρήση αυτή σε άλλη κύρια χρήση.
  • Δεν υπάγονταν βοηθητικοί χώροι, οι οποίοι είχαν αυθαίρετα αλλάξει σε άλλη βοηθητική χρήση.

Στον νόμο 1337/83 προβλέπονταν τρεις φάσεις…

  • Α. Φάση: Εντός χρονικού διαστήματος 3 μηνών έπρεπε όσοι είχαν αυθαίρετες κατασκευές να υποβάλλουν αίτηση (μαζί με παράβολο και φωτογραφίες), ώστε να έχουν δικαίωμα να συμμετάσχουν στις δύο επόμενες φάσεις.
  • Β. Φάση: Υπέβαλλαν πλήρη σχέδια (τοπογραφικό, αρχιτεκτονικά, κτλ), δήλωση αντοχής και 10% του προστίμου που προέκυπτε, το οποίο ήταν σχετικά χαμηλό, με «αντάλλαγμα» τη σύνδεσή τους στα δίκτυα κοινής ωφέλειας και την αναστολή της κατεδάφισης τους.
  • Γ. Φάση: Μετά από την καταβολή του υπολοίπου του προστίμου και μόνο για τα αυθαίρετα που ήταν εντός σχεδίου, λαμβανόταν απόφαση νομάρχη για την οριστική εξαίρεση από κατεδάφιση.

Νόμος 4178/2013

Ο Νόμος δίνει το δικαίωμα και δημιουργεί την υποχρέωση να τακτοποιήσουμε τα αυθαίρετα κτίσματά μας. Κανένας δεν πρέπει να αδιαφορήσει για την ευκαιρία καθόσον πλέον όλες οι συμβολαιογραφικές πράξεις γίνονται μόνο σε νόμιμες Ιδιοκτησίες…

Περιπτώσεις που υπάγονται στο Νόμο 4178/’13

Πρόστιμα Αυθαιρέτων ενταγμένα στον προηγούμενο Ν.4014/’11
Πλεονεκτήματα & Δυνατότητες Ν.4178/’13

Νομιμοποίηση Αυθαιρέτων

Νομιμοποίηση είναι η διαδικασία οριστικής χωρίς χρονικούς περιορισμούς υπαγωγής στην νομιμότητα. Αυτό επιτυγχάνεται είτε μέσω της διαδικασίας του Νόμου 4178/2013, είτε εκδίδοντας νέα Άδεια Δόμησης, εφόσον οι συνθήκες το επιτρέπουν.

Περισσότερα για…

Μελετούμε • Κατασκευάζουμε • Στηρίζουμε

No blog posts were found for the category selected.

HellenicPROM • ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΤΗΡΙΞΗΣ, ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ •